TU Delft

Ondernemerschap

De TU Delft is van oudsher een ondernemende universiteit. Tal van uitvindingen en baanbrekend onderzoek van onze studenten en wetenschappers vonden in de afgelopen 175 jaar hun weg van het laboratorium naar de maatschappij. Grote ondernemingen zijn voortgekomen uit een Delftse student met een goed idee. Denk bijvoorbeeld aan het softwarebedrijf Exact, dat in 1984 werd opgericht door vijf Delftse studenten. Inmiddels is het bedrijf actief in meer dan 20 landen.

Grote ondernemingen beginnen klein en de TU Delft is trots op het aantal spin-outs dat hier ontstaat. Jaarlijks worden tientallen bedrijven opgericht door (oud-)studenten en wetenschappers waaraan een patent van de universiteit ten grondslag ligt.

Om nieuwe technologie te kunnen verwerken in waardevolle producten en diensten waarvan de samenleving als geheel profiteert, is ondernemerschap van groot belang. De TU Delft stimuleert ondernemerschap daarom op een aantal manieren: door te investeren in startende bedrijven, het aanbieden van onderwijsprogramma’s gericht op ondernemen en door de begeleiding van startups, onder meer met de incubator YES!Delft. 

Delft Enterprises  investeert in spin-outs van de TU Delft. Studenten en medewerkers die een bedrijf willen oprichten kunnen bij Delft Enterprises terecht voor financiering en advies.

De filosofie van Delft Enterprises is drieledig: het verbinden van innovatie (veelbelovend onderzoek van de TU Delft) met ondernemerschap (talentvolle studenten en medewerkers) en financiering.

Behalve voor financiering krijgen de bedrijven uit het portfolio ook toegang tot het uitgebreide netwerk van de TU Delft. Ook worden startende ondernemers ondersteund met advies op administratief, juridisch, fiscaal en financieel gebied.

Meer over Delft Enterprises.


Delft Enterprises is de one-stop-shop voor ondernemerschap en spin-out-bedrijven ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft. De kracht van Delft Enterprises is door innovatie (veelbelovende idee?n van de TU Delft), ondernemerschap (talentvolle studenten en medewerkers) en financiering te verbinden zodat de  waardevolle kennis van de universiteit de weg naar de markt vindt.

Meer informatie

In samenwerking met TU Delft verschaft Delft Enterprises financiering aan ondernemers in verschillende stadia van de ontwikkeling van het product of proces. Er kan advies op diverse gebieden uitgewisseld worden en wordt het uitgebreide netwerk van de TU Delft beschikbaar gesteld.

Naar Delft Enterprises website

YES!Delft is gericht op het stimuleren en faciliteren van technisch ondernemerschap. Dit initiatief van de gemeente Delft en de TU Delft is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste incubator van Europa.

YES!Delft helpt veelbelovende technologische idee?n om te zetten in solide startups en biedt begeleiding en ondersteuning aan afgestudeerden, wetenschappers, ingenieurs en professionals tijdens het opzetten van hun bedrijf. YES!Delft biedt een platform voor mentoren, deskundigen en investeerders die hun kennis en ervaring delen met de ondernemers.

De bedrijven binnen YES!Delft zijn actief in de sectoren energie, gezondheid, mobiliteit, ‘clean’ technologie en industri?le oplossingen. 

Meer over YES!Delft.


Om het technisch ondernemerschap nog meer te stimuleren en te faciliteren hebben de gemeente Delft en de TU Delft het ondernemerscentrum YES!Delft opgericht. Dit initiatief heeft door de jaren heen een geweldige boost gegeven aan het succes van vele innovatieve starters.

Meer informatie

De bedrijven binnen incubator YES!Delft zijn actief in de sectoren zoals energie, gezondheid, mobiliteit, ’clean’ technologie en industri?le oplossingen. YES!Delft helpt veelbelovende technologische idee?n om te zetten in solide startups en biedt begeleiding en ondersteuning aan afgestudeerden, wetenschappers, ingenieurs en professionals tijdens hun reis van opstarten.

Zo brengt zij meer focus aan op de korte en lange termijn groei van complexe technologie?n. YES!Delft biedt een platform voor mentoren, deskundigen, investeerders en partners die  hun kennis en ervaring willen delen met ondernemers.

Naar YesDelft.com

Speciaal voor de technology transfer op het gebied van robotica is RoboValley opgericht. RoboValley wil de regio Zuid-Holland (en Nederland) leidend maken op het gebied van intelligente robots. Hiertoe ontplooit RoboValley een aantal activiteiten, gericht op ondernemerschap en het toegankelijk maken van de kennis op het gebied van robotica.

Zo is er acceleratorprogramma voor startups, een fieldlab waar mkb-bedrijven kunnen kennismaken met de mogelijkheden die robotica biedt en via het Chrysalix RoboValley Investment Fund is financiering beschikbaar.

Bij al deze activiteiten werkt RoboValley nauw samen met het TU Delft Robotics Institute en verschillende partners uit zowel de publieke als private sector.

Meer over RoboValley.


Sluit je aan bij de wereldwijde roboticagemeenschap waar onderzoekers, overheden en bedrijven nauw samenwerken aan de volgende generatie robotica. Het is een geweldige plek om andere 'robot-gezinden’ te ontmoeten, om een bedrijf te beginnen of een kantoor te openen. 

Meer informatie

Slimme oplossingen met robots in uw bedrijf implementeren, maar u weet niet hoe te beginnen? Wilt u deelgenoot zijn van de laatste ontwikkelingen in robotica en samenwerken met onderzoekers en ondernemers? Robovalley geeft advies over strategische financiering of matchmaking met investeerders. Het biedt consulten aan over onderwerpen zoals secretari?le, financi?le, administratieve en juridische diensten.

Robovalley.com

亿电竞官网