TU Delft

Raad van Hoogleraren

De Raad van Hoogleraren (RvH) bestaat uit een panel van ervaren hoogleraren, werkzaam aan de TU Delft. De Raad van Hoogleraren adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd over het ‘academisch bedrijf’ TU Delft. Het College van Bestuur vraagt de Raad van Hoogleraren met name advies bij voorstellen voor het openen van vacatures voor hoogleraarsposities, zowel via gesloten als open procedures. Adviezen van de Raad van Hoogleraren zijn niet bindend.

Voorzitter

  •  Prof.dr.ir. Sybrand van der Zwaag (LR)

Leden

  • Prof.dr. Alan Hanjalic (EWI)
  • Prof.dr.ir. Jerry Westerweel (3mE)
  • Prof.dr. Catherine Pappas (TNW)
  • Prof.dr.ir. Paulien Herder (TBM) (vicevoorzitter)
  • Prof.ir. Dick van Gameren (BK)
  • Prof.dr. Pieter Jan Stappers (IO)
  • Prof.dr.ir. Herman Russchenberg (CiTG)

Secretaris

  •  Drs. Meike Blokland (directie HR)
亿电竞官网